Opettajana monikielisessä ryhmässä -
suuntia suomen kielen ja kirjallisuuden opetukseen

Tässä materiaalissa tutkitaan sitä, mitä oppilaiden monikielisyys (plurilingvaalisuus [linkki]) merkitsee suomen kielen ja kirjallisuuden opetukselle ja millä tavoin oppilaiden monikielisyys voisi olla suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen resurssina. Englanninkielisellä sivustolla käytämme käsitettä language of schooling, jolla viitataan kunkin maan valtakieleen, joka usein toimii myös koulujen opetuskielenä. Tällä suomenkielisellä sivustolla puhumme koulun kielestä tai suomesta, vaikka toki opetuskielenä voi Suomessa olla muukin kieli. 


Materiaali on laadittu suomen kielen ja kirjallisuuden opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen. Sitä voi vapaasti käyttää osana erilaisia koulutuksia tai itsenäisessä opiskelussa. Kantavana ideana on saada kaikkien oppijoiden kielelliset ja kulttuuriset resurssit käyttöön myös suomen kielen ja kirjallisuuden tunneilla ja rikastaa näin oppimista. Uskomme, että monikielisyyden näkökulma on omiaan täydentämään, tukemaan ja vahvistamaan suomen kielen ja kirjallisuuden oppiaineen keskeisiä oppimistavoitteita, esimerkiksi kykyä ilmaista itseä sujuvasti ja tilanteeseen sopivasti ja hyödyntää koko osaamispotentiaaliaan, taitoa ymmärtää kirjallisuutta ja kokea sitä sekä kehittää opiskelussa ja abstrakteissa aiheissa vaadittavaa akateemista kielenkäyttötaitoa. Tavoitteena on myös tukea suomi toisena kielenä (S2)-oppijoiden integroitumista luokkaan, auttaa heitä tunnistamaan oman tai sukunsa kulttuuritaustan yhteyksiä suomalaiseen kulttuuriin sekä hyödyntämään kielellistä ja kulttuurista repertuaariaan. 


Materiaali on laadittu Maledive-hankkeessa, jonka asiantuntijatiimissä oli jäseniä viidestä maasta: Suomen lisäksi Saksasta, Italian Tirolista, Itävallasta ja Ranskasta. Suomenkielinen sivusto on englanninkielistä suppeampi, ja sen sisältöjä on paikoin supistettu ja soviteltu paremmin Suomen tilannetta vastaaviksi.

Äidinkieli, koulukieli, opetuskieli?

Englanninkielistä käsitettä language of schooling käytetään yleensä viittaamaan maan tai alueen viralliseen kieleen, esim. flaamiin Alankomaissa, saksaan Saksassa tai Italian puolella Etelä-Tirolissa. Englanninkielisessä kirjallisuudessa käytetään myös käsitteitä language of instruction, majority language tai mother tongue. Suomessa on perinteisesti tavattu käyttää käsitettä äidinkieli. Myös oppiaineen nimi vaihtelee eri maissa: esimerkiksi English language arts, Deutch ja äidinkieli ja kirjallisuus. Tällä sivustolla käytetään opetuskieli (language of schooling) -käsitettä, koska se on selkeä ja läpinäkyvä ja se on myös Euroopan Neuvoston suosittelema käsite.

 

Hankkeen tiimi


Eija Aalto (koordinaattori)
Suomi

Nathalie Auger
Ranska

Katja Schnitzer
Sveitsi

Andrea Abel
Italia

Dagmar Gilly
Itävalta

Auli Lehtinen
Suomi

Video presenting the publication on the occasion of the ECML conference in December 2016. The presentation took place in the context of a workshop involving two related ECML project results/publications (PluriMobil and CARAP-FREPA).

 

Tämä sivusto auttaa sinua:

  • meet the challenges of classrooms in which there are a number of different languages and cultures
  • make use of students’ complex language repertoires when studying the core content of the language of schooling (for example Bulgarian in Bulgaria, German in South Tyrol or Dutch in the Netherlands)
  • identify the linguistic resources and potential that students with varying backgrounds bring to the classroom
  • develop productive cooperation and a shared vision with teachers of other subjects and
  • discover how plurilingualism can become an asset in the context of the language of schooling.

Teemaan liittyviä ECML-hankkeita

 
Migration and language education
 
Plurilingual education


For ongoing activities, please see the ECML training and consultancy page
 
The teaching of the language of schooling has to extend beyond teaching it as a first language and adopt elements of second language teaching.
The Maledive team

These pages result from a project run within the ECML's Learning through languages programme entitled "Teaching the language of schooling in the context of diversity" (Maledive). 

Find out more about the project here.