Elämää monikielisessä ja -kulttuurisessa yhteiskunnassa

 

Tässä jaksossa

Tämän jakson tavoitteina on:

 • tunnistaa ja pohtia globalisaation, liikkuvuuden ja diversiteetin piirteitä omassa ympäristössäsi
 • eritellä yksilöiden ja yhteisöjen arvojen ja asenteiden vaikutusta kielten, rekistereiden ja kulttuuristen tapojen arvostukseen
 • kehittää kielellistä ja kulttuurista tietoisuutta.
   

Aktiviteetteja

 • TUTKITAAN MAAILMAN KIELELLISTÄ DIVERSITEETTIÄ
 • POHDI KIELTEN KÄYTTÖÄ YMPÄRISTÖSSÄSI
 • MITÄ ELINYMPÄRISTÖMME KERTOO MEILLE KIELENKÄYTÖSTÄ JA KIELIASENTEISTA?

Tutkitaan maailman kielellistä diversiteettiä

Tutki linkin takana olevaa kyselyä. Keskustelkaa kysymyksistä pienissä ryhmissä. Missä määrin omat kokemuksenne ovat yhteneviä, missä määrin erilaisia?

Tietoa maailman kielistä löytyy esimerkiksi seuraavalta sivustolta: Ethnologue websiteLöydät sieltä myös karttoja maittain.

Testatkaa tietonne maailman kielistä! Ratkokaa alla olevia 

 • Kuinka monta kieliperhettä maailmassa voidaan laskea olevan?
 • Mitkä ovat kymmenen maailman puhutuinta kieltä?
 • Mitä kieltä puhutaan useimmissa maissa?
 • Missä maissa on eniten eri kieliä??
 • Kuinka paljon maailmassa on kieliä, joita ei kirjoiteta? 

Tarkistakaa vastauksenne täältä.

 

Pohdi kielten käyttöä ympäristössäsi

Miten käytät kieliä arjessasi?

Arkielämässäsi toimit varmasti erilaisissa monikielisissä ja -kulttuurisissa yhteisöissä ja olet tekemisissä ihmisten kanssa, joiden kielellinen identiteetti poikkeaa omastasi. Millaisia kokemuksia sinulla on monikielisistä yhteisöistä?
Analysoi omaa kielirepertuaariasi vaikkapa oheisen kyselyn avulla (questionnaire). Voit myös katsoa muiden vastaajien vastauksia täältä (examples).

 • Mitä kieliä ja rekistereitä (murteita, harrastuskieliä…) puhut arjessasi aina, usein, joskus, harvoin? 
 • Miten eri tavoin käytät niitä eri tilanteissa ja ympäristöissä? Keiden ihmisten kanssa käytät niitä ja miksi?

Keskustelkaa huomioistanne ja vertailkaa niitä.
 

Mitä elinympäristömme kertoo meille kielenkäytöstä ja kieliasenteista?


Kielellinen moninaisuus näkyy ympäristössämme monin tavoin.  Linguistic landscapes, kielelliset maisemat, ovat yksi väline tutkia ympäristön kielellisyyttä, tulla tietoiseksi siitä ja dokumentoida sitä kartan muodossa. Tutki ympäristöäsi ja kerää esimerkkejä sen kielellisestä moninaisuudesta. 

 • Minkä kielten ja rekistereiden käyttöä voit löytää ympäristöstäsi (koulusta, kotoa, työstä, asuinalueelta jne.)?  
 • Missä yhteyksissä ja missä muodoissa niitä käytetään? Ketkä niitä käyttävät?
 • Mitä johtopäätöksiä voit tehdä havaintojesi perusteella?

Esittele tuloksesi esim. kuvakollaasina, videoina, äänitallenteena, piirustuksena tai tekstinä ryhmällesi. 
Tutki Itävallassa sijaitsevan Grazin kaupungin esimerkkiä kielellisen maiseman tutkimisesta valokuvadokumentaation avulla (The Multilingual Graz).

 

Header image based on "The World according to Cloud Gate" by Kevin Dooley (CC BY 2.0).