Totta ja tarua monikielisyydestä

 

Tässä jaksossa

Tässä jaksossa pohditaan monikielisyyteen ja kielenoppimiseen liittyviä myyttejä. Jakson tavoitteena on

  • arvioida myyttejä kielenoppimisesta ja monikielisyydestä ja pohtia keinoja tukea monikielisyyttä.

 

Aktiviteetti

  • MYYTTEJÄ MONIKIELISYYDESTÄ

Myyttejä monikielisyydestä

Kaksikielisyydestä ja kielenoppimisesta elää monia sitkeitä käsityksiä. Mitä mieltä olet vaikkapa seuraavista englanninkielisistä väittämistä: 

  1. Bilingualism delays language acquisition in children. 
  2. Bilingual people have double or split personalities.
  3. Bilingual people are also bicultural.
  4. Mixing languages is a sign of laziness in bilingual people.
  5. If parents want their children to grow up bilingual, they should use the one-person, one-language approach.
  6. Bilingual people are born translators.

Keskustelkaa pienissä ryhmissä. Valitkaa kukin kaksi väitettä, joista kerrotte oman mielipiteenne ja perustelet sen. Verratkaa ajatuksianne Grosjeanin ajatuksiin.

Pohtikaa lopuksi, miksi monikielisyyttä olisi syytä tukea koulussa. Kirjoittakaa viiden perustelun lista.
Halutessanne voitte tukeutua myös videoon:

 

 

 

Header image based on "Scales of Justice - Frankfurt Version" by Michael Coghlan (CC BY-SA 2.0).