Kielenoppimiskokemus

Tässä jaksossa luodaan lyhyt kielenoppimiskokemus, joka toimii perustana reflektoinnille. Altistuminen uuden kielen aineksille auttaa herättelemään aiempia kokemuksia kielenoppimisesta. 

Tässä jaksossa

Jakson tavoitteina on (ks. myös Marille 2011, 33-36):

  • pohtia omia kokemuksia, jotka liittyvät uusien kielten kohtaamiseen
  • pohtia erilaisia kielenoppimisen strategioita ja sitä, miten nämä strategiat tukevat oppijoita suomen kielen ja muiden luokassa olevien kielten oppimisessa.

Aktiviteetteja

  • KIELENOPPIMISKOKEMUS
  • KIELENOPPIMISKOKEMUKSEN REFLEKTOINTI

Kielenoppimiskokemus

Tavoitteena harjoituksessa on kokea, millaista on altistua uudelle kielelle ja tarkastella kokemukseen liittyviä tunteita ja strategioita. 

Kokemus voidaan luoda videoiden avulla:

Vaihtoehtoisesti voidaan toimia ryhmissä niin, että yksi opettaa lyhyen informaalin “kielikurssin” toisille (ehdotus: perussanastoa, verbejä tai tervehdyksiä). Mikä tahansa kieli, jota yksi tai useampi osallistujista puhuu, sopii. 

Ohje “kielikurssin” opettajille: käytä vain kohdekieltä harjoituksen aikana.
Ohje “kielikurssin” oppijoille: valitse ryhmä sen perusteella, että tunnet kyseistä kieltä vähiten. 

Pohtikaa kokemuksianne tämän lomakkeen (reflection sheet) avulla. 

Kaikki oppivat kieliä eri tavoin, ja kaikilla on erilaisia oppimisstrategioita. Millaiset kielen oppimisen strategiat olet havainnut itsellesi sopiviksi tai hyviksi? Jakakaa ajatuksianne. 

Löydät joitakin yleisiä kielenoppimisvinkkejä täältä.​   

Kielenoppimiskokemuksen reflektointi


Muistele jotakin kielenoppimiskokemustasi. Kirjaa ylös ajatuksiasi siihen liittyen. Pyri kuvaamaan muistamiasi myönteisiä ja kielteisiä tunteita kokemuksesta. 

Vaihtoehtoisesti: pohdi yllä olevan harjoituksen jälkeen: 

  • Millaisia tunteita syntyi kokemuksen aikana?
  • Miten tunteet vaihtelivat kokemuksen aikana? 
  • Mikä oli erityisen helppoa/vaikeaa sinulle?
  • Miten koit tilanteen ja asetelman (opetusmenetelmä, etenemisvauhti…)?
  • Käytitkö joitakin hyödyllisiä oppimisstrategioita? Jos, niin millaisia? 

Kirjoita lyhyt teksti: mitä nämä kokemukset merkitsevät sinulle (tulevana) opettajana?

 

Header image based on "Bud in the light" by photophilde (CC BY-SA 2.0).