Kielelliset oikeudet

 

 

Tässä jaksossa

Jakson tavoitteina on:

 • Pohtia kielellistä diversiteettiä osana modernia yhteiskuntaa;
 • Pohtia kielellisiä asenteita ja yksilöiden kielellisiä oikeuksia;
 • Tutustua kielellisen syrjinnän piirteisiin.

Aktiviteetteja

 • KIELELLISET OIKEUDET
 • KIELELLINEN SYRJINTÄ 

Kielelliset oikeudet


1) Kielelliset oikeudet Suomessa

Pohtikaa seuraavia asioita:

 • Mitä kieliä käytätte arkielämässänne tai minkä kielten kanssa olette arjessa tavalla tai toisella tekemisissä? 
 • Mitkä ovat maanne viralliset kielet? Mitkä ovat suurimmat vähemmistökielet? 
 • Mihin kieliin törmäätte medioissa? 
 • Mitä kieliä koulussa käytetään? Millainen rooli eri kielille on annettu opetussuunnitelmassa? 
 • Mitä kieliä naapurimaissa puhutaan?
 • Mitä kieliä haluaisitte oppia?

Tiedätkö, mitä kielellisiä oikeuksia sinulla on? Mitä kielellisiä oikeuksia on maahanmuuttajilla? Mitkä oikeudet perustuvat Suomen perustuslakiin? Ottakaa selville, jos ette tiedä.

2) Kansainvälisiä dokumentteja kielellisistä oikeuksista

Tutkikaa seuraavia kielellisiin oikeuksiin liittyviä dokumentteja ja pohtikaa niiden merkitystä Suomessa. 


Esimerkki 1: Individual linguistic rights  (Universal Declaration of Human Rights)

Article 2 - All individuals are entitled to the rights declared without discrimination based on language.
Article 10 - Individuals are entitled to a fair trial, and this is generally recognized to involve the right to an interpreter if an individual does not understand the language used in criminal court proceedings, or in a criminal accusation. The individual has the right to have the interpreter translate the proceedings, including court documents
Article 19 - Individuals have the right to freedom of expression, including the right to choose any language as the medium of expression.
Article 26 - Everyone has the right to education, with relevance to the language of medium of instruction
 

Esimerkki 2: Girona Manifesto

Developed by the Translation and Linguistic Rights Committee, the Girona Manifesto is a 10-point document designed to be translated and widely used as a tool to protect linguistic diversity around the world.


Esimerkki 3: European Charter for Regional or Minority Languages


3) Koulun kielipolitiikka

Luokaa yhdessä koulullenne kielipolitiikka, joka määrittää kaikkien koulussa toimivien kielelliset oikeudet ja ohjaa koulun kielellistä toimintaa. Halutessanne voitte tehdä sen myös videon muotoon, ks. esim. video on languages and human rights.

 

 

Kielellinen syrjintä 

Ihmiset voivat arjessaan törmätä esimerkiksi ikään, kansallisuuteen, sukupuoleen, uskontoon, kulttuuriin ja kielitaitoon liittyvään syrjintään. Usein kielellinen syrjintä ei johdu itse kielestä vaan sen taustalla vaikuttavista asioista kuten syntyperästä ja etnisestä taustasta. 

Tutki seuraavia tilanteita Itävallasta ja Saksasta. Tunnistatko vastaavia asenteita ja tilanteita myös Suomesta?

Tilanne 1 (Austria): "If you speak German with an accent, it shows that you are not intelligent."
Tilanne 2 (Germany): "When I spoke Croatian with my daughters in the playground I was looked at in a derogatory way by German-speaking families."
Tilanne 3 (Germany, a teacher to a student at school): "I wouldn't have thought that you were a dialect speaker!"
Tilanne 4 (Austria): "If you don't speak German properly I won't rent you this flat, sorry."
Tilanne 5 (Austria, a mother to her 5-year-old daughter, who was speaking in dialect): "Speak in a more beautiful language!"

Onko sinulla omakohtaisia kokemuksia vastaavista tilanteista?
 
Kanadan Ontariossa on virallisesti määritelty kielellinen syrjintä ja linjattu siihen suhtautumista, ks. public policy on discrimination and language. Sen johdannossa sanotaan:

"The Code states that it is public policy in Ontario to recognize the inherent dignity and worth of every person and to provide for equal rights and opportunities without discrimination. The provisions of the Code are aimed at creating a climate of understanding and mutual respect for dignity and worth of each person so that each person feels a part of the community and feels able to contribute to the community.

The policy statement sets out the Ontario Human Rights Commission’s position on language-based discrimination in the areas of employment, services, contracts, and membership in trade unions, trades, occupational associations or self-governing professions."

Dokumentissa on konkreettisia esimerkkejä syrjintätapauksista ja linjauksia niihin suhtautumisesta. Tutkikaa dokumenttia tarkemmin ja pohtikaa sen linjausten soveltuvuutta Suomeen. Millaisia linjauksia Suomessa on?  

Header image based on "I <3 2 read" by Kate Ter Haar (CC BY 2.0).