Koulu: kohti monikielistä pedagogiikkaa

Tässä osassa pohditaan äidinkielen ja kirjallisuuden opetukselle tyypillisiä käytänteitä ja tehtävätyyppejä. Totuttuja tehtävätyyppejä kehitellään eteenpäin sellaisiksi, että niissä paremmin huomioitaisiin ja hyödynnettäisiin oppijoiden moninaiset kielelliset resurssit. Erityisesti pohditaan: 
  • Miten tukea kaikkien oppijoiden oppimista äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa?
  • Miten istuttaa monikielisyysajattelua äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen ydinsisältöihin ja -tavoitteisiin?