Yhteisöt: kielet, arvot & käytänteet

Yhteisöt-osa käsittelee yhteiskunnassa ja arkielämässä vaikuttavia asenteita, jotka näkyvät myös koulussa. Jaksossa pohditaan, miten erilaiset arvot ja asenteet näkyvät kielellisissä oikeuksissa, käytänteissä ja monikielisyyttä koskevissa myyteissä.