Kielirepertuaarien kuvaus

Tässä jaksossa pohdit ja visualisoit eri tavoin kielellistä repertuaariasi ja kielen oppimisen elämäkertaasi. 

Tässä jaksossa

Jakson tavoitteina on (ks. myös Marille 2011, 33-36):

 • hahmottaa omaa henkilökohtaista kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta (ensikielet, toiset kielet, vieraat kielet, ympäröivän alueen kielet, kielen vaihtelun muodot ja erilaiset tilanteiset kielenkäytön tavat, murteet ja rekisterit)
 • kehittää kulttuurista tietoutta ja reflektoida omia kulttuurikokemuksia ja niihin liittyviä tunteita
 • tutustua erilaisiin tapoihin, joilla voidaan kuvata yksilön kielellistä kehitystä ja käyttää näitä tapoja paitsi ensikielen myös muiden kielten ja kielimuotojen tarkasteluun
 • kunnioittaa kaikkia kieliä ja kielen vaihtelun muotoja.

Aktiviteetteja

 • Kielirepertuaarin kuvaus
 • Kielielämäkerran kirjoittaminen
 • Kielielämäkertojen reflektointi

 

Kielirepertuaarin kuvaus

Luo visuaalinen kuvaus kielirepertuaaristasi: Mitä kieliä osaat (eri tavoin ja eri tasoilla)? Entä murteita ja muita vaihtelun muotoja? 

Havainnollista kielirepertuaariasi ja suhdettasi eri kieliin ja variantteihin värien avulla. Voit käyttää valmiita pohjia (keho, puu, talo) tai piirtää omasi. 

Pohdi:

 • Millaisia tunteita ja asenteita käyttämiisi kieliin liittyy?
 • Missä tilanteissa ja keiden kanssa käytät kieliä ja vaihtelun muotoja?
 • Miten merkityksellisiä ne ovat sinulle? Miksi?
 • Missä kielet “sijaitsevat”? Miten laajan alueen kukin niistä kattaa?

Kirjaa joitakin ajatuksia kuvallisen muodon lisäksi: mitä värit symboloivat ja niin edelleen. 

Esitelkää pienryhmissä tai näyttelykävelynä kunkin kuvaukset. 
Keskustelkaa:

 • Millainen resurssi monikielisyys on sinulle? Millaisia valmiuksia se antaa?
 • Miten voit hyödyntää sitä opettajuudessasi?

Täältä löydät joitakin esimerkkejä kuvauksista. 

Lue lisää: 

  

Kielielämäkerran kirjoittaminen

Kirjoita oma kielielämäkertasi, jossa keskityt erilaisiin kielenoppimisen prosesseihin. Voit hyödyntää apukysymyksiä kirjoittaessasi: voit valita itseäsi kiinnostavat kysymykset tai edetä kysymysten mukaan. 

Pohdi:

 • Miten olet saavuttanut kielellisen repertuaarisi? 
 • Millaisia muistoja prosessiin liittyy?

Voit katsoa paria esimerkkiä: 

Joillekin ihmisille kielet ovat intohimo ja kielten oppiminen on seikkailu. He oppivat elämänsä aikana hyvin paljon eri kieliä (eri tasoisesti). Ohessa on pari esimerkkiä: 

   

Kielielämäkertojen reflektointi

Vaihtakaa parin kanssa kielielämäkerta-tekstejänne ja keskustelkaa niistä sekä erilaisista asioista, jotka ovat vaikuttaneet prosessiin ja motivaatioonne sen aikana. Tarkastelkaa esimerkiksi:

 • Formaalia, nonformaalia ja informaalia kielenoppimista
 • Motivoivia ja epämotivoivia asioita
 • Myönteisiä ja kielteisiä muistoja
 • Opettajien, vanhempien, ystävien ja vertaisten roolia
 • Estäviä ja edistäviä tekijöitä.

Lue oma tekstisi vielä ajatuksella ja analysoi sitä yllä mainittujen näkökulmien suhteen. Millainen merkitys elämäkerralla on opettajuudellesi? 

   

Header image based on "grass and palette" by Julie Paradise1 (CC BY-NC-SA 2.0).