Johdatus sivuston oppimateriaaleihin

Materiaalit on suunniteltu käytettäviksi suomen kielen ja kirjallisuuden opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa ja myös itseopiskelussa. Niitä voi käyttää haluamassaan järjestyksessä. 

 

Materiaalit on jaettu kolmeen temaattiseen, jossakin määrin päällekkäiseen, jaksoon, joista kukin avaa omanlaisensa näkökulman oppijoihin ja oppimisympäristöön:

  • Yksilö (“plurilingvaalit” monikieliset yksilöt)
  • Yhteisö (monikielinen yhteisö)
  • Koulu (suomen kielen ja kirjallisuuden oppiaineen ydinsisällöt)

Kukin temaattinen moduuli sisältää seuraavat osat:

  • Mitä opit tässä jaksossa lists the focus points of the section
  • Pohdi keskeisiä periaatteita antaa teemaan liittyvää taustatietoa
  • Aktiviteetit ohjaavat kehittämään suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen käytänteitä

Luodaksesi ja kehittääksesi omia monikielisen opetuksen käytänteitäsi materiaali auttaa sinua

  • oppimaan lisää oppilaistasi: heidän kieli- ja oppimistaidoistaan sekä aiemmista tiedoistaan ja kokemuksistaan
  • reflektoimaan itseäsi monikielisenä toimijana: omia asenteitasi, tietojasi ja taitojasi
  • analysoimaan nykyistä oman oppiaineesi totuttua oppimisympäristöä: tyypillisiä käytänteitä, tehtävätyyppejä ja materiaaleja
  • tutkimaan ja vertaamaan monikielisen oppimisympäristön piirteitä ja tekemään yhteistyötä kollegojen kanssa yli oppiainerajojen ja kehittämään koko koulun yhteistä pedagogista toimintakulttuuria monikielisyyttä tukevaksi.