Yksilö: kielimaisemat ja -repertuaarit, taidot ja asenteet

Yksilö-osassa reflektoit omaa kielirepertuaariasi, kielen oppimisen elämäkertaasi ja kokemuksiasi sekä asenteitasi kieliä ja kielenoppimista kohtaan. Jaksossa myös tutkitaan sitä kielimaisemaa, jossa elät.